EVENT-news

samvmi.uz

SIZ O‘ZBEKISTON TARIXINI BILASIZMI?

Ma’lumki, tarix fani xulosalaridan foydalanish, muayyan davlatning, millatning taqdirida, kelajagida o’ta muhim ahamiyatga ega. Ushbu jihatni muayyan davlatda tarix fani qaysi ijtimoiy guruh, hukimron ...

Useful web-sites

Our joint partners, who have great contribution to the development of veterinary field