image description

Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi mudiri

Urdushev Xamrakul

Qabul vaqti: Dushanbadan jumagacha, har ish kuni soat 11:00 dan 15:00 gacha, Bosh bino, 11-xona
Telefon: 99897 9171652
Elektron pochta: x.urdushev@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Urdushev Xamrakul, 1957 yilda Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Ravalliq mahallasida tug‘ilgan. 
  Ma’lumoti: oliy, Jizzax pedagogika institutini matematika fakultetini tamomlagan (1979).
  Mehnat faoliyati:
  Jizzax pedagogika institutini o‘qituvchisi (1979);
  Samarqand qishloq xo‘jalik instituti o‘qituvchisi (1980);
  Hisoblash markazli Kibernetika instituti aspiranti (1986);
  Samarqand qishloq xo‘jalik instituti dotsenti (2000);
  Samarqand qishloq xo‘jalik institutini “Oliy matematika va axborot texnologiyalari”, keyin “Matematika va AKT” kafedralari mudiri (2009);
  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti “Tabiiy va ilmiy fanlar” kafedrasi mudiri (2018);
  Ilmiy darajasi: iqtisod fanlari nomzodi;
  Ilmiy unvoni:dotsent;
  Ish staji: 44 yil;
  Pedagogik staji: 39 yil;
  O‘qitadigan fanlari:Qishloq xo‘jaligida axborot texnologiyalari;
  Yutuqlari: “Mutaxassisligi bo‘yicha eng yaxshi pedagog” nominatsiyasi bo‘yicha 1-bosqichida 2-o‘rinni egallagan (2015).
  Ilmiy ishlari: 50 ziyod ilmiy maqolalar, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar chop qilingan.
  Ilmiy rahbarligi: 40 dan ortiq baklavrlarning BMIlariga rahbarlik qilingan;
  Oilaviy aholi: Oilali, 2 nafar farzandi va 3 nafar nevarasi bor.

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Тури

  Номланиши

  1

  Ўқув услубий қўлланма

  Urdushev X., Mavlyanov M., Akbarov X.  Qishloq xo’jaligi  va chorvachilik masalalarini yechishda amaliy dasturlardan foydalanish. Qishloq xo‘jaligida axborot texnologiyalari fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun uslubiy qo‘llanma.Samarqand: SamVMI, Nashriyot-tahririyat bo‘limi. 2018.  -  48 b.

  2

  Ўқув услубий қўлланма

   Urdushev X., Mavlyanov M. Microsoft Excel elektron jadvalida qishloq xo’jaligi va chorvachilikka  oid ma’lumotlarni  qayta ishlash texnologiyalari. Qishloq xo‘jaligida axborot  texnologiyalari fanidan  amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun uslubiy qo‘llanma.  Samarqand: SamVMI, Nashriyot-tahririyat bo‘limi. 2018.  -  42 b.

  3

  Ўқув услубий қўлланма

  Urdushev X., Eshonqulov S. Microsoft Power Pointda qishloq xo’jaligi va chorvachilikka  oid taqdimotlar tuzish texnologiyalari. Qishloq xo‘jaligida axborot texnologiyalari fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun uslubiy qo‘llanma. Samarqand: SamVMI, Nashriyot-tahririyat bo‘limi. 2018.  -  60 b.

  4

  Ўқув услубий қўлланма

  Urdushev X., Qalandarov R., Raximov A. Dasturlash asoslari. Qishloq xo‘jaligida axborot texnologiyalari fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun uslubiy qo‘llanma. Samarqand: SamVMI, Nashriyot-tahririyat bo‘limi. 2018.  -  74 b.

  5

  Мақола

  Урдушев Х., Останов К., Султанов Ж., Хайитмуродова Д.Ш. Методика ознакомления учащихся основой теоремой арифметики / Вопросы современных научных исследований (QUESTIONSOFMODERNSCIENTIFICRESEARCH) [Электронный ресурс] // Материалы Международной научно-практической конференции 17 апреля 2018 года (г.Кишинев, Молдовая).– Нефтекамск: Editura “Liceul”(Молдова), Научно-издательский центр “Мир науки” (Россия). 2018.  С. 237-241.

  6

  Мақола

  Урдушев Х., Останов К., Султанов Ж., Хайитмуродова Д.Ш. О формирование у учащихся  умений использовать способов нахождения простоты чисел / Инновационные развитие науки и образования (INNOVATIVEDEVELOPMENTOFSCIENCEANDEDUCATION) [Электронный ресурс] // Материалы Международной научно-практической конференции 17 апреля 2018 года (г.Душанбе, Таджикистан).. – Нефтекамск: НИЦ “Мир науки (Россия). 2018. С. 214-217.

  7

  Мақола

  Урдушев Х.,Мавлянов М., Қаландаров Р. Туризмни ривожлантиришда кластерли ёндошувнинг афзалликлари/”Туризмни хизматлари ва сервисини ривожлантиришнинг халқаро илғор тажрибаси ва унинг Ўзбекистонда қўллаш масалалари” мавзусида халқаро илмий-амалий анжумани (Самарқанд, 2018 йил 25-28 май). II-қисм.- Самарқанд: СамИСИ босмахонаси. 2018.  -143-147 б.

  8

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С., Қаландаров Р. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида таркибий ислоҳатларни амалга оширишда кластерларнинг афзалликлари/Аграр ва ўрмон хўжаликлари тармоқларида қўшилган қиймат занжирининг барқарор ривожланиши мавзусида халқаро илмий анжуман (СамВМИ. 24-25 май, 2018 йил). – Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК ускуналари. 2018. -  119- 123 б.

  9

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С. Қишлоқ хўжалиги кластерларига оид тадқиқотларида swot-таҳлилини қўллашга доир/Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Профессор-ўқитувчилар, докторантлар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалари тўплами. II-қисм.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -166-169 б.

  10

  Мақола

  Урдушев Х., Расулова А. Стратегик режалаштириш воситалари: swot-таҳлилинининг моҳияти /Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Профессор-ўқитувчилар, докторантлар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалари тўплами. II-қисм.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -179-183 б.

  11

  Мақола

  Урдушев Х., Давронов Б., Расулова Г.  Тармоқларни кластерлаштириш: иқтисодий ислоҳатларнинг асоси/Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Профессор-ўқитувчилар, докторантлар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалари тўплами. II-қисм.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -197-199 б.

  12

  Мақола

  Урдушев Х., Давронов Б., Расулова Г.  Тармоқларни кластерлаштириш: рақоботлиликнинг таянч воситаси /Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Профессор-ўқитувчилар, докторантлар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалари тўплами. II-қисм.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -199-200 б.

  13

  Мақола

  Урдушев Х., Қаландаров.  Қишлоқ хўжалигини кластерлаштириш ва унинг афзалликлари/Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Профессор-ўқитувчилар, докторантлар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалари тўплами. II-қисм. -Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -215-216 б.

  14

  Мақола

  Эшанқулов С., Урдушев Х. Мева-сабзавот кластерида узум етиштириш ва сотишни оптималлаштириш // AGRO-ILM. ”O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” журнали илмий иловаси. 2019 йил, май-июнь 3(59). – 109 - 110 б.

  http://qxjurnal.uz/load/0-0-0-432-20/http://qxjurnal.uz/_ld/4/432_3-.pdf

  15

  Мақола

  Эшанқулов С., Урдушев Х. Мева-сабзавот кластерида узум етиштириш ва сотишни оптималлаштириш // AGRO-ILM. ”O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” журнали илмий иловаси. 2019 йил, май-июнь 3(59). – 109 - 110 б.

  http://qxjurnal.uz/load/0-0-0-432-20/http://qxjurnal.uz/_ld/4/432_3-.pdf

  16

  Мақола

  Эшанқулов С., Урдушев Х. Мева-сабзавот кластерида узум ишлаб чиқариш ва сотишни оптималлаштириш масалалари // Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали.№2, май-июнь. 2019 йил. 1-17 б.

  http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/31_Eshonkulov.pdf

  17

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С.Ҳ. Кластерлар ва уларнинг ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш усуллари билан такомиллаштириш // Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Эл-юрт умиди» жамғармасининг “UzBridge” электрон журнали. 2-сон. Октябрь, 2019 йил.  12-26 б. http://uzbridge.eyuf.uz/

  18

  Мақола

  Мавлянов М., Урдушев Х. Чорвачилик кластери ҳудудий иқтисодиётнинг  ривожлантириш омили сифатида // Материалы VI Международной на учебно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» (IV ТОМ). Kazakhstan, May 2019. - Nur-Sultan: «Мастер ПО».  3-6 б.

  19

  Мақола

  Эшанқулов С., Урдушев Х. Узумчиликни ривожлантиришда мева-сабзавот кластерларини шакллантиришнинг аҳамияти // Материалы VI Международной на учебно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» (IV ТОМ). Kazakhstan, May 2019. - Nur-Sultan: «Мастер ПО».   7-11 б.

  20

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С. Қишлоқ хўжалигини модернизация қилишда мева-сабзавот кластерида  токзорларини жойлаштиришни такомиллаштириш // "Ўзбекистонни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси:  Макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва  инновацион ривожланиш истиқболлари" мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман илмий маъруза ва мақолалар тўплами. V шуъба. 2019 йил 27-28 май. Тошкент: ТДИУ. 479 - 488 б.

  http://tsue.uz/wp-content/uploads/2018/09/1-seksiya.pdf.

  21

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С. Мева-сабзавот кластерини рақоботли ривожлантиришда оптималлаштириш моделларининг ўрни // “Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари” мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари. 5-бўлим. – Нукис: НДПИ босмахонаси, 2019. -335-337 б.

  22

  Мақола

  Мавлянов М.Т., Урдушев Х. Чорвачилик кластерларини ташкил қилишда SWOT-таҳлилини аҳамияти/Чорвачилик ҳамда ветеринария соҳаларида инновацион технологияларни жорий қилиш ва муаммолари/Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. II қисм. 22-24 май, 2019 йил.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК, 2019. -237-211 б.

  23

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов С. Самарқанд вилоятида мева-узумчиликни ривожлантиришда кластерларнинг ўрни // Чорвачилик ҳамда ветеринария соҳаларида инновацион технологияларни жорий қилиш ва муаммолари / Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. II қисм. 22-24 май, 2019 йил.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК, 2019. -242-255 б.

  24

  Мақола

  Эшанқулов С., Урдушев Х. Мева-сабзавотчилик кластерларини шакллантириш масалалари // Чорвачилик ҳамда ветеринария соҳаларида инновацион технологияларни жорий қилиш ва муаммолари / Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. II қисм. 22-24 май, 2019 йил.- Самарқанд: “Ф.Насимов” ХК ,2019. -245-249 б.

  25

  Мақола

  Урдушев Х., Расулова А. Туризм салоҳиятини ривожлантириш: туризм кластерлари хақида (1-мақола). Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш истиқболлари/Иқтидорли талаба ва магистрларнинг “2018 йил-Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологяларни қўллаб-қувватлаш йили”га бағишланган илмий конференцияси материаллари тўплами. II-қисм. “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -197-199 б.

  26

  Мақола

  Урдушев Х., Эшанқулов Б., Расулев У. Туризм салоҳиятини ривожлантириш: туризм кластерининг афзалликлари (3-мақола). Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш истиқболлари/Иқтидорли талаба ва магистрларнинг “2018 йил- Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”га бағишланган илмий конференцияси материаллари тўплами. II-қисм.  “Ф.Насимов” ХК. 2018.  -201-202 б.

image description

Ilmiy darajasi: Dotsent

Mamatqulov Nuriddin

Qabul vaqti: Har kuni 1500 dan 1700 gacha
Telefon: 998(90) 6018233
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumotim:
  Oliy 
  1969-1974 yy. - Samarqand davlat universiteti talabasi (kunduzgi)
  Ish faoliyatim:
  1974-1975 yy 
  Samarqand tumani 4-maktab o’qituvchisi 1975-1976 yy 
  Samarqand davlat universiteti qattiq jismlar kafedrasi katta laboranti 
  1976-1978 yy
  Leningrad fizika texnika instituti tadqiqotchi–izlanuvchisi
  1978-1981 yy
  Leningrad fizika texnika instituti aspiranti
  1982-1984 yy
  Toshkent politexnika instituti samarqand filiali assistenti
  1984-1987 yy
  Toshkent politexnika instituti samarqand filiali katta o’qituvchisi
  1987-1996 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti fizika kafedrasi assistenti
  1996-1999 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti qoshidagi lisey internat o’qituvchisi
  1999-2004 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti fizika kafedrasi dosenti vazifasini bajaruvchisi
  2004-2012 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti fizika va kimyo kafedrasi dosenti
  2012-2013 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti fizika va kimyo kafedrasi mudiri
  2013 -2018yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti fizika va kimyo kafedrasi dosenti
  2018 y. - x.v.   
  Samarqand veterinariya medisinasi instituti “Tabiiy va ilmiy fanlar” kafedrasi dotsenti

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti dosenti vazifalari:
   
  • Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan ma’ruzalar, laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), bitiruv malakaviy ishlariga, magistrlik dissertasiyalariga, shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Kafedra fanlari bo’yicha o’quv dasturlarni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish, shuningdek, turdosh kafedralar tomonidan tayyorlangan o’quv dasturlarga taqriz va xulosalar tayyorlash;
  • Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish; auditoriya ishlarini optimallashtirish hisobiga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilarga rahbarlik qilish.
  • Tajribali o’qituvchilarning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o’qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish; axborot bazasini yaratish, o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish;
  • Masofali ta’lim tizimini rivojlantirish; xorijiy o’quv yurtlarining ish tajribasini yoritib borish;
  • Raqobatbardosh va ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash; kafedra a’zolari yoki rektorat topshirig’iga binoan boshqa tadqiqotchilar tomonidan himoyaga taqdim etilgan dissertasiyalarni ko’rib chiqish; ta’lim xujjatlarining ekvivalentligini belgilash bo’yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish;
  • Byudjetdan tashqari mablag’larni jalb etish, shuningdek, ilmiy texnikaviy yordam ko’rsatish maqsadida sanoat, kishlok xo’jalik korxonalari, kooperativlar, dehqon, fermer va boshqa xo’jaliklar bilan aloqa o’rnatish;
  • Oliy o’quv yurtini bitirganlar va mazkur kafedrada stajyor-tadqiqotchi- izlanuvchilar institutini utaganlar bilan muntazam aloqalarni tashkil etish;
  • Kafedra profili bo’yicha mutaxassislar malakasini oshirish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Ta’lim xizmati ko’rsatish tizimini keng rivojlantirish;
  • Xorijiy hamkorlar, ilmiy va ta’lim muassasalari bilan halqaro aloqalarni rivojlantirish.
  Bilishi kerak:
  Pedagogik faoliyatiga tegishli qonunlar, Vazirlar Maxkamasining Qarorlari, Vazirlikning Xay’at Qarorlari, buyruqlari, OTMni rektori buyruqlarining moxiyatini bilishi, kafedra yillik va istiqboli rejalari bilish.
  Malaka talablari:
  • Pedagogik faoliyatida zarur bo’lgan kasbiy va tashkilotchilik qobiliyatlariga, ta’lim sohasida ish tajribasi va stajiga, faoliyat turi va vakolatlari doirasida tegishli bilim va ko’nikmalarga ega;
  • OTMda bakalavr va magistrlar tayyorlash yo’nalishlari va mutaxassisliklaridan biri bo’yicha fan nomzodi ilmiy darajasiga, dosent ilmiy unvoniga ega bo’lishi zarur.
  Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik va tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo’lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy  xarakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo’lishi zarur.

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta o’qituvchisi

Suvonova Go’zal Asrorovna

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(93) 991-57-33
Elektron pochta: suvonova74@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  1991-1996 yillar
  Samarqand davlat universiteti Biologiya fakultetini tugatgan
  Ish faoliyati:
  1991-1996 yy- Samarqand davlat universiteti talabasi
  1996-2002 yy- Samarqand tumani  «Do’stlik» jamoa xo’jaligida mudira yordamchisi
  2002-2006 yy- Samarqand qishloq xo’jalik instituti agronomiya fakulteti aspiranti
  2006-2017yy.-Samarqand qishloq xo’jalik instituti  meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi assistenti. 
  2017-2018 yy Samarqand qishloq xo’jalik instituti  Ekologiya, botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi katta o’qituvchisi. 
  2018 y. - h.v. -  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Assistent

Begmatova Maloxat Xushvaktovna

Qabul vaqti:
Telefon: 998(94) 7797753
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Маълумотим:
  Олий : 2001-2005  йй.- Самарқанд давлат университети(кундузги) талабаси
  2009-2011  йй.- Самарқанд давлат университети магистр
  Иш фаолиятим: 
  2005-2008  йй.- Ургут тумани 16 мактаб ўқитувчиси
  2012-2013  йй.- Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ўқув-услубий бўлим статисти

  2013 -2016 - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг “Мева-сабзавотчилик ва 
                             узумчилик” кафедраси ассистенти
  2017-2018 -  Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг “Экология, ботаника ва ўсимликлар    физиологияси” кафедраси мустақил изланувчиси
  2018-2019-  Самарқанд ветеринария медицинаси институти “Табиий ва илмий фанлар “кафедраси   ассистенти

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Барча ўқув шакллари (ишлаб чиқаришдан ажралган ва ишлаб чиқаришдан ажралмаган холларда) бўйича олий таълимнинг давлат таълим стандартларига мувофиқ тузилган ўқув режаларда белгиланган лаборатория, амалий ва бошқа
  турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада ўтказиш;
  • Талабаларнинг малакавий амалиётига, курс лойиҳаларига (ишларига), шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;
  • Талабалар билимининг рейтинг назоратини амалга ошириш;
  • Талабаларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш бўйича тадбирлар ўтказиш;
  • Ривожланган демократик давлатлар даражасидаги юксак маънавий ва аҳлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрларни тайёрлаш;
  • Дарслик, ўқув, услубий ва кўргазмали қўлланмаларни тайёрлаш, шунингдек, олий ўқув юрти ректоратининг топшириғига биноан қайта нашр этиладиган дарслик, ўқув қўлланма ва ўқув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан хаммуаллифликда яратилганларга хулосалар тузиш;
  • Нодавлат таълим муассасаларининг буюртмалари бўйича зарурий ўқув услубий адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;
  • Иқтидорли талабалар билан ишлаш, уларни олимпиада ва танловларда, жумладан, “Истеъдод” жамғармаси танловида иштирок этишга тайёрлаш, талабаларнинг мустақил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;
  • Аудитория ишларини оптимизациялаштириш ҳисобига мустақил тайёрланиш хажмини ошириш бўйича чоралар кўриш;
  • Тасдиқланган режага мувофиқ илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий тадқиқот ишларини мухокама этиш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш;
  • Таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;
  • Талабаларнинг илмий тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиш;
  • Тажрибали ўқитувчиларнинг иш тажрибаларини ўрганиш, умумлаштириш ва тарқатиш, янги педагогик технологияни жорий этиш;
  • Ўқув машғулотларини ўтказиш жараёнида замонавий ўқув техника воситаларидан ва якка тартибда ўқитиш, мустақил таълим олиш воситаларидан фойдаланиш.
  Билиши керак:
  Педагогик фаолиятига тегишли қонунлар, Вазирлар Махкамасининг Қарорлари, Вазирликнинг Хайъат Қарорлари, буйруқлари, ОТМни ректори буйруқларининг мохиятини билиши, кафедра йиллик ва истиқболли режаларини билиши;
  Малака талаблари:
  • Педагогик фаолиятида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга эга;
  • Олий маълумотга эга бўлиши;
  • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик ва ташаббускорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият хисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий  харакат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига эга бўлиши зарур.

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Namazov Furqat Ashirboyevich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(91) 5450456
Elektron pochta: furqat.namazov@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  1. Samarqand davlat universiteti Fizika fakulteti
  2. Toshkent davlat texnika universiteti Elektronika va avtomatika fakulteti
  Ish faoliyati:
  2003-2007 yillar Samarqand Davlat universi teti talabasi
  2007-2009 yy. Toshkent davlat texnika universiteti talabasi
  2009-2010 yy.  Uzbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Samarqand filiali, ishlab chiqarish laboratoriyasi muhandisi 
  2010-2010 yy.
  Bulung’ur qishloq xo’jalik ksb-hunar kolleji informatika 
   o’qituvchisi
  2010-2012 yy. 
  Navoiy kon metallurgiya kombinati Janubiy kon boshqarmasi 4-son gidrometallurgiya zavodi muhandis elektronik/metrolog
  2012-2018 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik institute Fizika va kimyo kafedrasi o’qituvchisi
  2018 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi  o’qituvchisi

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta o’qituvchisi

Mavlyanov Majid Tuychiyevich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(97) 9127511
Elektron pochta: majid.mavlyanov1975@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  Samarqand Davlat universitetining mexaniko-matematika fakulteti
  Ish faoliyati:
  1992-1997 yillar Samarqand Davlat universiteti talabasi
  1997-2002 yy. Oqdaryo tumani 33-maktab o’qituvchisi
  2002-2005 yy.  Samarqand qishloq xo’jalik institute Fizika va oliy matematika kafedrasi katta laboranti
  2005-2016 yy. 
   Samarqand qishloq xo’jalik institute Oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi
  2016-2018 yy. 
  Samarqand qishloq xo’jalik institute Matematika va axborot kommunikatsion texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi
   2018 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi kata o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi institute katta o’qituvchisi vazifalari:
  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar

Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(91) 5293771
Elektron pochta: siroj_ff@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  Samarqand Davlat universitetining mexanika-matematika fakulteti 1999-2005
  Ish faoliyati:
  1999 - 2003 yy. - Samarqnd davlat universiteti talabasi
  2003 - 2005 yy. - Samarqnd davlat universiteti magistri
  2004 - 2004 yy. - Samarqand qishloq xo’jalik instituti qoshidagi lisey internat o’qituvchisi 
  2005 - 2006 yy. - Samarqand qishloq xo’jalik instituti oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi katta laboranti 
  2006 - 2018 yy. - Samarqand qishloq xo’jalik instituti oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi assistenti
  2018 y. - h.v. - Samarqand veterinariya medisinasi instituti tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar yaratish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va  tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi  tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning  mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

image description

Ilmiy darajasi: Professor

Hamdamov Iskandar

Qabul vaqti: Har kuni soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(93)9904924
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumotim:Oliy
  1957 y.Samarqand davlat universiteti (kunduzgi)
  Ish faoliyati:
  1952-1957 yy. 
  Samarqand davlat universiteti talabasi
  1957-1959 yy.
  Farg’ona pedagogika instituti  assistenti
  1965-1966 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti botanika va  o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi katta o’qituvchisi, dosenti
  1966-1976 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti  botanika va o’simliklar  fiziologiyasi  kafedrasi  mudiri
  1976-1977 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi dosenti
  1977-1979 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik  instituti botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi katta ilmiy xodimi
  1979-1980 yy
  Samarqand  qishloq xo’jalik instituti botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi dosenti
  1980-1982 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti partiya qo’mitasining kotibi
  1982-1998 yy
  Samarqand qishloqxo’jalik instituti botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi mudiri
  1998-2004 yy
  Samarqand  qishloq xo’jalik instituti botanika va o’simliklar  fiziologiyasi kafedrasi  professori
  2016-2017 yy
  Samarqand qishloq xo’jalik institutining meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi professori
  2017 -2018. Yy
  Samarqand qishloq xo’jalikinstitutiekologiya, botanika va o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi mudiriv.v.b, professor
  2018-x.v
  Samarqand veterinariya medisinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi  professor

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti professori vazifalari:
  • Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan ma’ruzalar, laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), bitiruv malakaviy ishlariga, magistrlik dissertasiyalariga, shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini olib borish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Kafedra fanlari bo’yicha o’quv dasturlarni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish, shuningdek, turdosh kafedralar tomonidan tayyorlangan o’quv dasturlarga taqriz va xulosalar tayyorlash;
  • Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish; 
  • Boshqa ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish; auditoriya ishlarini optimizasiyalashtirish hisobiga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish;
  • Katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilarga rahbarlik qilish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish; 
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o’qituvchilarning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o’qituvchilarga pedagogik mahorati egallashda yordam berish;
  • Axborot bazasini yaratish, o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish;
  • Masofali ta’lim tizimini rivojlantirish;
  • Xorijiy o’quv yurtlarining ish tajribasini o’rganib borish;
  • Raqobatbardosh ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash; kafedra a’zolari yoki rektorat topshirig’iga binoan boshqa tadqiqotchilar tomonidan himoyaga taqdim etilgan dissertasiyalarni ko’rib chiqish;
  • Ta’lim xujjatlarining ekvivalentligini belgilash bo’yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish;
  • Byudjetdan tashqari mablag’larni jalb etish, shuningdek, ilmiy texnikaviy yordam ko’rsatish maqsadida sanoat, kishlok xo’jalik korxonalari, kooperativlar, dehqon, fermer va boshqa xo’jaliklar bilan aloqa o’rnatish;
  • Oliy o’quv yurtini bitirganlar va mazkur kafedrada stajyor-tadqiqotchi- izlanuvchilar institutini utaganlar bilan muntazam aloqalarni tashkil etish;
  • Kafedra profili bo’yicha mutaxassislar malakasini oshirish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Ta’lim xizmati ko’rsatish tizimini keng rivojlantirish;
  • Xorijiy hamkorlar, ilmiy va ta’lim muassasalari bilan halqaro aloqalarni rivojlantirish.
  Bilishi kerak
   Pedagogik faoliyatiga tegishli qonunlar, Vazirlar Maxkamasining Qarorlari, Vazirlikning Xay’at Qarorlari, buyruqlari, OTMni rektori buyruqlarining moxiyatini bilishi, kafedra yillik va istiqbolli rejalarini bilishi.
  Malaka talablari:
  • Oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv lavozimida zarur bo’lgan kasbiy va tashkilotchilik qobiliyatlariga, ta’lim sohasida rahbarlik ish tajribasi va stajiga, faoliyat turi va vakolatlari doirasida tegishli bilim va ko’nikmalarga;
  • Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, yetakchilik, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik qobiliyatlariga ega bo’lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy  xarakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo’lishi;
  • OTMda bakalavr va magistrlar tayyorlash yo’nalishlari va mutaxassisliklaridan biri bo’yicha fan doktori yoki nomzodi ilmiy darajasiga, professor yoki dosent ilmiy unvoniga ega bo’lishi zarur.
  • Yo’nalishi bo’yicha kamida 5 yillik samarali ish stajiga ega bo’lishi zarur.

image description

Ilmiy darajasi: Dosent

Mustanov Sobir Boliyevich

Qabul vaqti: Har kuni soat 14:00 dan 17:00 gacha
Telefon: 998(93) 9950040
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumotim:
  Oliy 1982- 1987 y. Samarqand qishloq xo’jalik instituti (kunduzgi)
  Ish faoliyatim:
  1975-1976 yy. 
  Mirzacho’l tumani 24-partsyezd dehqon xo’jaligi a’zosi
  1976-1978 yy.
  Harbiy xizmatda
  1978-1981 yy.
  Mirzacho’l tumani 24-partsyezd dehqon xo’jaligi a’zosi
  1981-1982 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti tayyorlov bo’limi tinglovchisi
  1982-1987 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti agronomiya fakulteti talabasi
  1987-1988 yy.
  Guliston dexqon xo’jaligi agronomi
  1988-1989 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti botanika kafedrasining xo’jalik shartnomasi   asosida katta ilmiy xodimi
  1989-1993 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti aspiranti
  1993-1994 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti botanika kafedrasi  laboranti
  1994-2004 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti botanika va  o’simliklar fiziologiyasi kafedrasi assistenti, dosenti
  2004-2017 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi  dosenti
  2017-2018 yy.
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti Ekologiya, botanika va o’simliklar fiziologiyasikafedrasi  dosenti
  2018 y. - x.v.   
  Samarqand veterinariya medisinasi instituti “Tabiiy va ilmiy fanlar” kafedrasi dоtsenti

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan ma’ruzalar, laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), bitiruv malakaviy ishlariga, magistrlik dissertasiyalariga, shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Kafedra fanlari bo’yicha o’quv dasturlarni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish, shuningdek, turdosh kafedralar tomonidan tayyorlangan o’quv dasturlarga taqriz va xulosalar tayyorlash;
  • Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish; auditoriya ishlarini optimallashtirish hisobiga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilarga rahbarlik qilish.
  • Tajribali o’qituvchilarning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o’qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish; axborot bazasini yaratish, o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish;
  • Masofali ta’lim tizimini rivojlantirish; xorijiy o’quv yurtlarining ish tajribasini yoritib borish;
  • Raqobatbardosh va ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash; kafedra a’zolari yoki rektorat topshirig’iga binoan boshqa tadqiqotchilar tomonidan himoyaga taqdim etilgan dissertasiyalarni ko’rib chiqish; ta’lim xujjatlarining ekvivalentligini belgilash bo’yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish;
  • Byudjetdan tashqari mablag’larni jalb etish, shuningdek, ilmiy texnikaviy yordam ko’rsatish maqsadida sanoat, kishlok xo’jalik korxonalari, kooperativlar, dehqon, fermer va boshqa xo’jaliklar bilan aloqa o’rnatish;
  • Oliy o’quv yurtini bitirganlar va mazkur kafedrada stajyor-tadqiqotchi- izlanuvchilar institutini utaganlar bilan muntazam aloqalarni tashkil etish;
  • Kafedra profili bo’yicha mutaxassislar malakasini oshirish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;
  • Ta’lim xizmati ko’rsatish tizimini keng rivojlantirish;
  • Xorijiy hamkorlar, ilmiy va ta’lim muassasalari bilan halqaro aloqalarni rivojlantirish.
  Bilishi kerak:
  Pedagogik faoliyatiga tegishli qonunlar, Vazirlar Maxkamasining Qarorlari, Vazirlikning Xay’at Qarorlari, buyruqlari, OTMni rektori buyruqlarining moxiyatini bilishi, kafedra yillik va istiqboli rejalari bilish.
  Malaka talablari:
  • Pedagogik faoliyatida zarur bo’lgan kasbiy va tashkilotchilik qobiliyatlariga, ta’lim sohasida ish tajribasi va stajiga, faoliyat turi va vakolatlari doirasida tegishli bilim va ko’nikmalarga ega;
  • OTMda bakalavr va magistrlar tayyorlash yo’nalishlari va mutaxassisliklaridan biri bo’yicha fan nomzodi ilmiy darajasiga, dosent ilmiy unvoniga ega bo’lishi zarur.
  Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik va tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo’lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy  xarakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo’lishi zarur.

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Aktamova Vasila Uktamovna

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(90) 604-54-81
Elektron pochta: vaktamova@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  Samarqand Davlat universitetining matematika fakulteti
  Ish faoliyati:
  2006-2012 yillar Samarqand Davlat universiteti talabasi
  2012-2016 yy. Samarqand tumani 2-maktab o’qituvchisi,
  2016-2018 yy. 
  Samarqand qishloq xo’jalik institute Matematika va axborot kommunikatsion texnologiyalari kafedrasi katta o’qituvchisi
   2018 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar yaratish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va  tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi  tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning  mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand Veterinariya medisinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Safarova Lola Ulmasovna

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(99) 5588191
Elektron pochta: lola.safarova.81@inbox.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  1999-2003 yillar
  Samarqand Davlat universitetining amaliy matematika fakulteti
  2005-2007 TATU Sam Filiali
  Ish faoliyati:
  1992-2003yillar Samarqand Davlat universiteti talabasi
  2002-2004 yy. Samarqand tumani 6-maktab o’qituvchisi
  2005-2007 TATU Sam Filiali talabasi
  2004-2008 yy. Samarqand tumani 1-maktab o’qituvchisi
  2008-2008 yy. Samarqand tumani Maishiy xizmat kasb hunar kolleji o’qituvchisi
  2013-2013 yy. Samarqand tumani Maishiy xizmat kasb hunar kolleji axborot resurs markazi rahbari
  2013-2015 yy. Samarqand tumani Maishiy xizmat kasb hunar kolleji o’qituvchisi
  2015-2017 yy. 
   Samarqand qishloq xo’jalik instituti Oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi
  2019 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi  o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  • Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Kudratov Alisher Toshpulatovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(97) 289-42-11
Elektron pochta: alisher8462@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  2007-2013 yillar
  Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali 
  Ish faoliyati:
  2004-2014 yillar 59-con ko’zi ojiz bolalar maxsus maktab internati o’qituvchi kotibi.
  2007-2011 yillar Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali   talabasi
  2011-2013 yillar Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali   magistri. 
  2014-2016 yy. 
  Samarqand qishloq xo’jalik institute Oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi
  2016-2018 yy. 
  Samarqand qishloq xo’jalik institute Matematika va axborot kommunikatsion texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi
   2019 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar yaratish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va  tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi  tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning  mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta o’qituvchi

Qalandarov Ravshan Xusanovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +998906028180
Elektron pochta: Qalanravshan@inbox.uz

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy

  Samarqand Davlat universitetining Amaliy matematika fakulteti 1996-2001 yillar bakalavr, 2003-2005 yillar magistratura

  Ish faoliyati:

  2001-2003 yy. Samarqand Iqtisodiyot va serves instituti qoshidagi litsey infotmatika o’qituvchisi;

  2005-2006 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti Oliy matematika va axborot texnologiyalar kafedrasi etakchi dasturlovchisi;

  2006-2014 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti Oliy matemtika va axborot texnologiyalari o’qituvchisi;

  2014-2018yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti o’quv ishlar bo’yicha dekan o’rinbosari;

  2018-2019 yy. Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Agroiqtisodiyot va agroingeneriya fakulteti o’quv ishlar bo’yicha dekan o’rinbosari;

  2019-2020 yy. Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Iqtisodiyot va agrotexnologiyalar fakulteti o’quv ishlari bo’yicha dekan o’rinbosari.

  2020 yy. Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta o’qituvchisi.

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi institute katta o’qituvchisi vazifalari:

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

  Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Ubaydullayev Jurabek Nuriddinovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +998(39) 3345535
Elektron pochta: jo`rabek.ubaydullayev@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumotim: Oliy

  Samarqand davlat universiteti Kimyo fakulteti

  Samarqand davlat universiteti Kimyo

  fakulteti

  Ish faoliyati:

  2005-2009 yillar Samarqand Davlat universiteti talabasi

  2009-2011 y. Samarqand davlat universiteti talabasi

  2012-2018 yy.

  Samarqand qishloq xo’jalik institute Fizika va kimyo kafedrasi o’qituvchisi

  2018 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi  o’qituvchisi

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi institute o’qituvchisi vazifalari:

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;

  Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi o’qituvchisi

Xusanov Eldor Safariddinovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +99897 3920680
Elektron pochta: eldor.husanov@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumotim: Oliy

  Samarqand davlat universiteti Kimyo fakulteti

  Samarqand davlat universiteti Kimyo

  fakulteti

  Ish faoliyati:

  2005-2009 yillar Samarqand Davlat universiteti talabasi

  2009-2011 y. Samarqand davlat universiteti talabasi

  20011-2012 y.  SamISI qoshidagi 2-son A.L kimyo fani o`qituvchisi

  2012-2018 y.Samarqand qishloq xo’jalik institute Fizika va kimyo kafedrasi o’qituvchisi

   2018 y.- h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi  o’qituvchisi

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Samarqand veterinariya meditsinasi institute o’qituvchisi vazifalari:

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

  Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Assistent

Xodjayarova Guzal Rustamovna

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 99893 347-85-37
Elektron pochta: xodjayorova83@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  1. Самарқанд давлат университети талабаси
  2. Самарқанд давлат университети магистранти
  Ish faoliyati:
  2000-2001 йй. - Ниёзқулов Носир фермер хўжалигида ишчи
  2001-2005 йй. - Самарқанд давлат университети талабаси
  2005-2008 йй. - Самарқанд давлат университети магистранти
  2008-2009 йй. - Самарқанд тумани 36-мактабда кимё ўқитувчи
  2009-2013 йй. - Жомбой тадбиркорлик касб-ҳунар коллежида кимё ўқитувчиси
  2013-2018 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг физика ва кимё кафедраси ўқитувчиси
  2018 й. - ҳ.в.   - Самарқанд ветеринария медицинаси институти табиий ва илмий фанлар кафедраси        ўқитувчиси

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;
  Pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan o‘qituvchilarga pedagogik mahoratini egallashda yordam berish;

image description

Ilmiy darajasi: Assistent

Babajanov Shuxrat Baltabayevich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(97) 579-49-60
Elektron pochta: babajanov.shukhrat@gmail.com

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy
  2008-2015 yillar
  Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat Universiteti 
  Ish faoliyati:
  2008-2012 yillar Samarqand davlat universiteti talabasi
  2011-2012 yillar Samarqand davlat universiteti ilmiy axborot-resurs markazi tarmoq administratori
  2012-2013 yillar Samarqand davlat universiteti ilmiy axborot-resurs markazi axborot texnologiyalari bo’limi boshlig’i
  2013-2015 yillar Samarqand davlat universiteti magistri. 
  2014-2015 yillar 
  Samarqand shaxar «Anhor»  mahalla fuqarolar yig’ini posboni
  2015-2015 yillar
  Samarqand axborot kommunikasiya texnologiyalari va sanoat kasb-hunar kolleji ishlab chiqarish ta’limi ustasi
  2015-2016 yillar Samarqand axborot kommunikasiya texnologiyalari va sanoat kasb-hunar kolleji maxsus fanlar katta o’qituvchisi
  2016-2017 yillar Samarqand qishloq xo’jalik instituti axborot-resurs markazi axborot texnologiyalari bo’limi boshlig’i
  2017-2017 yillar To’rtko’l tumani hokimining chegara masalalari bo’yicha yordamchisi
  2017-2018 yillar To’rtko’l bank kolleji katta o’qituvchisi
  2019-2019 yillar Samarqand axborot kommunikasiya texnologiyalari va sanoat kasb-hunar kolleji ishlab        chiqarish ta’limi ustasi 
  2019 y.  -  h.v. - Samarqand veterinariya medisinasi instituti Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi   o’qituvchisi

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  • Barcha o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan xollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg‘ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish;
  • Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;
  • Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish;
  • Talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  • Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;
  • Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o‘quv yurti rektoratining topshirig‘iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv uslubiy adabiyotlar yaratish;
  • Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo‘yicha zaruriy o‘quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;
  • Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va  tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi  tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning  mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashtirish;
  • Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish;
  • Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash; talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  • Tajribali o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz