BUYURTMALAR PORTFELINI SHAKLLANTIRISH, BITIRUVCHILARNI ISHGA TAQSIMLASH VA MONITORING BO`LIMI