image description

Kafedra mudiri, dotsent

Narbayeva Mavlida Kasimovna

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +99893-990-43-50
Elektron pochta: narbayeva65@bk.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Maъlumoti: Oliy 1997-2002  bakalavr, 2002-2004 yillar magistratura,  Samarqand qishloq xo‘jalik instituti-ning zootexniya fakulteti 
  Ish faoliyati:
  1980-1986 yy.
   Camarqand viloyati Payariq tumani jamoa xo‘jalik aъzosi
  1987-1990 yy.-
  Volgograd shahri 223-son bolalar bog‘chasi tarbiyachisi
  1994-1995 yy.
   Samarqand shahri 84-sonli bolalar bog‘chasi tarbiyachisiga yordamchi
  1995-1996 yy.
   Samarqand shahri 1-son kasalxona sanitarkasi
  1996-1998 yy.
   Samarqand tibbiyot va dorishunos xodimlarning malakasini oshirish bilim yurti yotoqxonasi bekasi
  1998-2002 yy.
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti umumiy kimyo kafedrasi laboranti
  2002-2004 yy.
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti magistranti
  2004-2008 yy.
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti Hayvonlar genetikasi, seleksiyasi va vetakusherlik kafedrasi assistenti
  2008-2014 yy. 
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti Zootexniya, hayvonlar genetikasi va urchitish kafedrasi assistenti
  2014-2015 yy. 
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti Zootexniya, hayvonlar genetikasi va urchitish kafedrasi katta o‘qituvchisi
  2015-2018 yy. 
   Samarqand qishloq xo‘jalik instituti Zootexniya, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi  mudiri
  2018 y. - h.v.- Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik  kafedrasi mudiri, dotsent v.b.

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   O‘zining xizmat vazifalari-ni vijdonan bajarish;
  Mehnat intizomiga rioya qilish, ish beruvchining qonunga muvofiq bo‘lgan farmoyishlari va ko‘rsatma-larini o‘z vaqtida hamda sifatli bajarish; Muasasa-
  ning mol-mulkiga avaylab munosabatda bo‘lish va undan oqilona foydalanish; Muas-
  sasa jamoasining aъzolari va ish jarayonida aloqa qiladigan boshqa shaxslar bilan xushfeъl munosabatda bo‘lish, kiyinish madaniyatiga rioya etish; Muassasa miqyo-
  sida kafedra faoliyatiga taalluqli masalalar muho-kamasi va xal etilishida ishtirok etish; Kafedra ish
  rejasi, professor-o‘qituvchi va xodimlarining shaxsiy ish rejalari hamda kafedra faoliyati doirasidagi boshqa xujjatlarni Tasdiqlash;
  Kafedra pedagog xodimlariga o‘quv yuklamalarini taqsim-lash hamda ularning o‘z vaqtida va sifatli bajari-lishini nazorat qilish;
  Kafedraga pedagog kadrlarni tanlov asosida ishga qabul qilinishini taъminlash, ularni moddiy va maъnaviy rag‘batlantirish, shuningdek, intizomiy jazo choralarini qo‘llash to‘g‘risida OTMni rahbariyatiga belgilangan tartibda takliflar kiritish;
  OTMsining tegishli xizmat bo‘linmalaridan o‘quv-tarbiyaviy va ilmiy- tadqi-qot jarayonini talab daraja-sida o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni taъmin-lashni talab etish; Belgilan-
  gan tartib va muddatlarda o‘quv yilidagi faoliyati bo‘yicha kafedra hisobotini tayyorlash, Ilmiy kengash majlislarida hisobot berish; Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy-tadqiqot ishlarini taъlim, fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi-ni taъminlash; Kafedra o‘qituvchilarining shaxsiy ish rejalaridagi o‘quv, ilmiy- uslubiy, ilmiy-tadqiqot, maъnaviy-maъrifiy va tashkiliy-uslubiy ishlarini ko‘rib chiqish, tajribali o‘qituvchilar faoliyatini o‘rganish, umumlashtirish, ilg‘or tajribalarini ommalashtirishga qaratilgan ishlarni tashkil etish;
  Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, pedagogik faoliyat bilan shugullanishni boshlagan yosh o‘qituvchilarga pedagogik malaka va ko‘nikmalarni egallashda yordam berish, axborot bazasini yaratish, o‘quv mashg‘ulotlarida zamonaviy o‘quv-texnika vositalaridan, yakka tartibda o‘qitish va mustaqil taъlim olish uslublaridan samarali foydalanishni yulga qo‘yish, o‘qitishni zamonaviy kompьyuter texnikalari bilan jixozlangan maxsus o‘quv auditoriyalarda tashkil qilish bo‘yicha takliflar kiritish, masofali o‘qitish element-larini rivojlantirish ishlarini amalga oshirish;
  Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, kafedra mutaxas-sisligiga mos yoki turdosh ixtisosliklar bo‘yicha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini ilmiy seminarlarda muxokama qilish, taъlim xujjatlari-ning meъyor talablariga javob berishini belgilash bo‘yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish; Bitiruvchi-larni ishga taqsimlash, bitiruv malakaviy ishi, magistrlik dissertatsiyasi-ning mavzularini shakllanti-rish, byudjetdan tashqari mablag‘larni jalb etish, shuningdek, ilmiy-texnikaviy yordam ko‘rsatish maqsadida ishlab chiqarish korxonalari va boshqa xo‘jaliklar bilan aloqa o‘rnatish; OTMni (oliy taъlim muassasasi) va mazkur kafedrada stajyor- tadqiqotchi -izlanuvchilari bilan munta-zam aloqalarni tashkil etish, bitiruvchilar monitoringini olib borish; Kafedra ixtisosligi bo‘yicha mutaxas-sislar malakasini oshirishga yunaltirilgan tadbirlar o‘tkazish, taъlim xizmati ko‘rsatish tizimini rivojlan-tirish; Talabalarning qizi-qishlarini eъtiborga olgan xolda turli mavzular, yo‘nalishlar va ixtisosliklar, kasb-xunar turlari bo‘yicha to‘garaklar tashkil qilish, kichik korxonalarda, talaba-larni darsdan bo‘sh vaqtini unumli va foydali mehnat bilan band qilishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish; Kafedrada o‘kitiladigan fanlardan laboratoriya ishlarini to‘liq va sifatli o‘tkazilishini taъminlash hamda kafedra laboratoriyalarini zamonaviy uskuna, qurilma va jixozlar bilan taъminlanishiga xomiylarni keng jalb etish;
  OTMsining axborot-resurs markazini kafedra taъlim yo‘nalishlari va mutaxassis-liklariga oid yangi o‘quv, ilmiy-texnikaviy va davriy adabiyotlar bilan uzluksiz to‘ldirib borilishini va yangilanishini doimiy nazorat qilish; Oliy taъlimning davlat taъlim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalardagi fanlar bo‘yicha belgilangan mashg‘ulot turlarini yuksak nazariy, ilmiy-uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish, taъlim sifatini taъminlash; Talaba-
  larning malakaviy amaliyoti, kurs loyihalari (ishlari), bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik dissertatsiyala-riga, shuningdek mustaqil ishlari va ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;
  Talabalar bilimining reyting nazoratini joriy etish, talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;
  Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak maъnaviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali Raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash; Kafedra fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlarni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish, shuningdek turdosh kafedralar tomonidan tayyorlangan o‘quv dasturlarga taqriz va xulosalar tayyorlash;
  Darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalarni tayyorlash, qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv-uslubiy adabiyotlar, shu jumladan xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilgan adabiyotlarga xulosalar tuzish; Kafedra yo‘nalishlari va mutaxassisliklar bo‘yicha DTS, o‘quv rejalari va dasturlarini rivojlangan xorijiy mamlakatlarning taъlim dasturlari bilan kiyosiy tahlilini muntazam ravishda olib borish va takomillashtirish;Iqtidorli talabalarni tanlash va ularni tarbiyalash, olimpiada va tanlovlarda, shu jumladan “Isteъdod” jamg‘armasi va davlat grantlari tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil ishlash shakl va uslublarini takomillashtirish bo‘yicha choralar ko‘rish;Talabalar ilmiy-ijodiy faoliyatini tizimli asosda tashkil etish, Iqtidorli talabalarni aniqlash va ularni ilmiy tadqiqotlarga jalb etish, ilmiy-tadqiqot ishlarini individual va jamoa bulib bajarishga o‘rgatish, ularning ilmiy-ijodiy faoliyatini ruyobga chiqarish uchun zarur tashkiliy, uslubiy va moddiy-texnikaviy shart-sharoitlarni yaratish; Mehnat qonunchiligi-da belgilangan boshqa majburiyatlar va xuquqlardan foydalanish; Kafedra mudiri elchixonalar, chet el tashkilot-lari hamda chet mamlakatlar vakillari ishtiroki bilan o‘tkaziladigan tadbirlarini yuqori tashkilotlar tomoni-dan belgilangan tartibda halqaro aloqalar Kengashi qarori bilan yoki istisno tarikasida rektor farmoyishi asosida yuqori tashkilotlar orqali amalga oshiradi.

   

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti dosenti

Ermatov Yusupbek Amirovich

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(90) 603-14-97,
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

   

  Ma’lumoti: Oliy 1970-1975 yillar, Samarqand qishloq xo’jalik institutining zootexniya fakulteti

  Ish faoliyati:

  1975-1976 yy.  Samarqand qishloq xo’jalik instituti vetakusherlik kafedrasi ilmiy izlanuvchisi

  1976-1978 yy. Harbiy xizmatda

  1978-1979 yy.Samarqand qishloq xo’jalik instituti zoologiya va parrandachilik kafedrasi kichik ilmiy xodimi

  1979-1980 yy.Samarqand qishloq xo’jalik instituti zoogigiyena kafedrasi katta laboranti

  1980-1983 yy.VNIIR i GJ  aspiranti  Leningrad shaxri    

  1983-1989 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti parrandachilik kafedrasi assistenti

  1989-1991 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti xususiy zootexniya kafedrasi assistenti

  1991-1996 yy.Samarqand qishloq xo’jalik instituti zooinjenerlik fakulteti dekan muovini

  1996-2004 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti xususiy zootexniya kafedrasi dosenti

  2004-2008 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya kafedrasi dosenti

  2008-2015 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, hayvonlar genetikasi va urchitish kafedrasi dosenti

  2015-2018 yy.Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, asalarichilik va baliqchilik  kafedrasi dosenti

  2018 y. - h.v.Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik  kafedrasi dosenti

   

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   

  O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta ta’lim vazirligi O’zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlanti-rish davlat qo’mitasi Samarqand veterinariya medisinasi instituti

  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi № PQ-3151 Qarori va 2017 yil 2 avgustdagi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida o’tkazilgan yig’ilish bayonida belgilab mutaxassis kadrlar sifatini oshirish bo’yicha belgilagan vazifalarni bajarish bo’yicha: Rivojlangan mamla-katlar talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash. Darslik-

  lar, amaliy qo’llanmalar va metodik ko’rsatmalar tayyorlash PnD, DSc, dokto-rantlar, mustaqil tadqiqot-chilar va magistrlarning ilmiy ishlariga rahbarlik qilish. Qorako’lchilik xo’ja-liklarida ilmiy tadqiqotlar o’tkazish va uni ishlab chiqarish jarayonlari bilan integrasiyalash. Ilmiy axbo-rot bazasini yaratish.

  Zamonaviy o’quv vositalari-dan foydalanib innovasion metodlar asosida darslarni o’tkazish Pedogogik faoliyat-ni boshlagan yosh pedogoglarga hamda talabalar, magistrlar va doktorantlarga ilmiy yo’nalishlar bo’yicha maslahat-lar berish Xo’jalik va xalqaro shartnomalar asosida o’tkazlayotgan ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish

  Chorvachilikning dolzarb muammolari bo’yicha seminar va treniglar o’tkazish.

  Respublika va xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalarida qatnashish.

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti katta o’qituvchisi

Maxmadiyarov Otabek Axatkulovich

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +99893-344-87-97
Elektron pochta: ОтабекМахмадиёров@маил.ру

 1. Biyagrafiya ma'lumot

   

  Ma’lumoti: Oliy. 2006-2010 bakalavr,  2010-2012 yillar magistr, Samarqand qishloq xo’jalik institutining zootexniya fakulteti

  Ish faoliyati:

  2006-2010 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti talabasi

  2010-2012 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti magistranti

   2012-2015 yy.Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, hayvonlar genetikasi va urchitish  kafedrasi assistenti

  2015-2020 yy.Zootexniya va qorako’lchilik fakulteti ilmiy ishlari bo’yicha dekan o’rinbosari

  2015-2017 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, asalarichilik va baliqchilik

  kafedrasi assistenti

  2017-2018 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi katta o’qituvchisi

  2018 y.- h.v.Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik   kafedrasi katta o’qituvchisi

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   

  Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralma-gan xollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak naza-riy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish; Talabalar

  ning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlari-ga), shuningdek, mustaqil ishlariga rahbarlik qilish;

  Talabalar bilimining rey-ting nazoratini amalga oshirish; Talabalarning

  auditoriyadan tashqari ishla-rini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish; Rivojlan-

  gan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash;

  Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumla-dan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilgan-larga xulosalar tuzish;

  Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashti-rish; auditoriya ishlarini optimallashtirish hisobiga mustaqil tayyorlanish xaj-mini oshirish bo’yicha choralar ko’rish; Tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muhokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti assistenti

Mamatov Xurshid Abdurofiyevich

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: +99893-343-83-85
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

   

  Ma’lumoti: Oliy. 2006-2010 bakalavr,  2010-2012 yillar magistr, Samarqand qishloq xo’jalik institutining zootexniya fakulteti

  Ish faoliyati:

  2006-2010 yy. Samarqand qishloq xo’jaligi instituti talabasi

  2010-2012 yy. Samarqand qishloq xo’jaligi instituti magistranti

  2012-2013 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti veterinariya zootexniya va qorako’lchilik fakulteti dekanat uslubchisi

  2014-2015 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, hayvonlar genetikasi va urchitish kafedrasi assistenti

  2015-2018 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi assistenti

  2018 y. - x.v. Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi assistenti

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   

  Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralma-gan hollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;

  Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, musta-qil ishlariga rahbarlik qilish; Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish; Talabalarning audi-toriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;

  Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash; Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish; Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;

  Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashti-rish; Auditoriya ishlarini optimizasiyalashtirish hiso-biga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish; Tasdiqlan-

  gan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;

  Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash;

  Talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; Tajribali o’qituvchi-larning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

  O’quv mashg’ulotlarini o’tka-zish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish.

   

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti assistenti

Ismatullayev Xakim Turaqulovich

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(94) 935-63-82
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

   

  Ma’lumoti: Oliy. 2003-2008 bakalavr,  2009-2011 yillar magistr, Toshkent davlat agrar universiteti Agranomiya fakulteti

  Ish faoliyati:

  2003-2008 yy. Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

  2009-2011 yy. Toshkent davlat agrar universiteti magistri

  2012-2018 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi

  assistenti

  2018 y. - h.v. Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi assistenti

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   

  Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralma-gan hollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;

  Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, musta-qil ishlariga rahbarlik qilish; Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish; Talabalarning audi-toriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;

  Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash; Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish; Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;

  Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashti-rish; Auditoriya ishlarini optimizasiyalashtirish hiso-biga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish; Tasdiqlan-

  gan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;

  Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash;

  Talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; Tajribali o’qituvchi-larning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

  O’quv mashg’ulotlarini o’tka-zish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti assistenti

Ibragimov Bahodir Baxtiyorovich

Qabul vaqti: Dushanba, juma soat 12:00 dan 15:00 ga qadar
Telefon: +99890-502-12-46
Elektron pochta: ibragimov.bakhodir@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

   

  Ma’lumoti: Oliy.  2010-2014 bakalavr,  2014-2016 yillar magistr, Samarqand qishloq xujalik instituti  zootexniya fakulteti

  Ish faoliyati:

  2010-2014 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti talabasi

  2014-2016 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti magistranti

  2016-2018 yy. Samarqand qishloq xo’jalik instituti zootexniya, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi assistenti

  2018 y. - x.v. Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi assistenti

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

   

  Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralma-gan hollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;

  Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, musta-qil ishlariga rahbarlik qilish;

   

image description

Ilmiy darajasi: Samarqand medisina instituti assistent

Adizova Nigora Narzullayevna

Qabul vaqti: Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari soat 9:00 dan 17:00 ga qadar
Telefon: 998(93) 339-65-63
Elektron pochta: samvmi@mail.ru

 1. Biyagrafiya ma'lumot

  Ma’lumoti: Oliy. 2010-2014 bakalavr,  2014-2016 yillar magistr, Samarqand qishloq xujalik instituti  zootexniya fakulteti

  Ish faoliyati:  2010-2014 yy. Camarqand qishloq xo’jalik instituti talabasi

  2014-2016 yy. Camarqand qishloq xo’jalik instituti magistri

  2016-2018 yy. Qorako’lchilik va cho’l ekologiyasi ilmiy tadqiqot institutining kichik ilmiy xodimi

  2019 y. h.v. Samarqand veterinariya medisinasi instituti parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik assistenti

 2. Ilmiy Tadqiqot ishlari

  Barcha o’quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralma-gan hollarda) bo’yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o’quv rejalarda belgilangan laboratoriya, amaliy va boshqa turdagi mashg’ulotlarni yuksak nazariy, ilmiy uslubiy va kasbiy darajada o’tkazish;

  Talabalarning malakaviy amaliyotiga, kurs loyihalariga (ishlariga), shuningdek, musta-qil ishlariga rahbarlik qilish; Talabalar bilimining reyting nazoratini amalga oshirish; Talabalarning audi-toriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo’yicha tadbirlar o’tkazish;

  Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash; Darslik, o’quv, uslubiy va ko’rgazmali qo’llanmalarni tayyorlash, shuningdek, oliy o’quv yurti rektoratining topshirig’iga binoan qayta nashr etiladigan darslik, o’quv qo’llanma va o’quv uslubiy adabiyotlar, jumladan, xorijiy olimlar bilan xammualliflikda yaratilganlarga xulosalar tuzish; Nodavlat ta’lim muassasalarining buyurtmalari bo’yicha zaruriy o’quv uslubiy adabiyotlarni tayyorlashda ishtirok etish;

  Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni olimpiada va tanlovlarda, jumladan, “Iste’dod” jamg’armasi tanlovida ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil tayyorlanish shakl va uslublarini takomillashti-rish; Auditoriya ishlarini optimizasiyalashtirish hiso-biga mustaqil tayyorlanish xajmini oshirish bo’yicha choralar ko’rish; Tasdiqlan-

  gan rejaga muvofiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy tadqiqot ishlarini muxokama etish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, tugatilgan ilmiy ishlarni nashr etishga tavsiya berish;

  Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integrasiyasini ta’minlash;

  Talabalarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; Tajribali o’qituvchi-larning ish tajribalarini o’rganish, umumlashtirish va tarqatish, yangi pedagogik texnologiyani joriy etish;

  O’quv mashg’ulotlarini o’tka-zish jarayonida zamonaviy o’quv texnika vositalaridan va yakka tartibda o’qitish, mustaqil ta’lim olish vositalaridan foydalanish.

   

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz