Yo'nalish kodi

O’tiladiganfan

1

5410600

Mikrobiologiya

2

5320500

Mikrobiologiya va immunologiya

3

5410600

Mikrobiologiya va mikologiya

4

5440100

Veterinariya mikrobiologiya sivaimmunologiyasi

5

5440300

Veterinariya mikrobiologiyasi

6

5320500

Kimyoviy mikrobiologiya

7

5320500

Veterinariya virusologiyasi

8

5440100

5111000

Hayvonlarning yuqumli kasalliklari

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz