Abiturient-bakalavriat Ta'lim yo'nalishlariKunduzgi ta'lim yo'nalishlari:

1. Veterinariya medisinasi (faoliyat turlari bo'yicha)
2. Veterinariya farmasevtikasi
3. Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari
4. Veterinariya sanitariya ekspertizasi
5. Zooinjeneriya (turlar bo'yicha)
6. Biotexnologiya
7. O’simlikshunoslik (yaylov cho‘l o‘simlikshunosligi)
8. Agronomiya (yem-xashak ekinlari)
9. Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi

Sirtqi ta'lim yo'nalishlari:

1. Veterinariya medisinasi (faoliyat turlari bo'yicha)
2. Veterinariya farmasevtikasi
3. Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari
4. Veterinariya sanitariya ekspertizasi
5. Zooinjeneriya (turlar bo'yicha)
6. O’simlikshunoslik (yaylov cho‘l o‘simlikshunosligi)
7. Agronomiya (yem-xashak ekinlari)
 

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz