Abiturient-bakalavriat qabul manitoringYo'nalish nomi Yo'nalish kodi Qabul reja Qabul 2019
Grant Kontrakt 1 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 2 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni 3 - ta'lim yo'nalishi sifatida tanlaganlar soni
Ta'lim shakli: Kunduzgi
5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) 5320500 - 33 59 126 119
5410201 - Agronomiya (em-xashak ekinlari) 5410201 14 36 197 274 298
5410601 - Zooinjeneriya: qoramolchilik 5410601 10 20 345 378 386
5410602 - Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik 5410602 6 19 63 108 147
5410603 - Zooinjeneriya: qorako`lchilik 5410603 10 15 62 104 163
5410604 - Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik 5410604 6 24 69 119 180
5410605 - Zooinjeneriya: parrandachilik 5410605 10 30 99 174 248
5410606 - Zooinjeneriya: asalarichilik 5410606 5 20 89 153 201
5410607 - Zooinjeneriya (baliqchilik) 5410607 10 20 88 121 208
5411300 - O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) 5411300 10 15 77 207 303
5411400 - Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi 5411400 20 50 111 248 497
5440100 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) 5440100 - 160 332 313 293
5440200 - Veterinariya farmatsevtikasi 5440200 - 15 108 260 279
5440300 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari 5440300 - 28 54 98 120
5440400 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi 5440400 - 22 45 67 103
532050001 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) 532050001 2 - 6 6 2
532050002 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Andijon) 532050002 1 - 4 2 4
532050003 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Namangan) 532050003 1 - 2 2 1
532050004 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Farg`ona) 532050004 1 - 4 9 5
532050005 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Buxoro) 532050005 2 - 3 5 6
532050006 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Xorazm) 532050006 2 - 2 9 7
532050007 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) 532050007 2 - 10 15 14
532050008 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qashqadaryo) 532050008 2 - 9 18 30
532050009 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Jizzax) 532050009 2 - 12 20 34
532050010 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Navoiy) 532050010 1 - 12 12 14
532050011 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Samarqand) 532050011 2 - 129 41 33
532050012 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Sirdaryo) 532050012 1 - 12 14 16
532050013 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent v.) 532050013 2 - 9 1 -
532050014 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent sh.) 532050014 1 - 3 - -
544010001 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) 544010001 5 - 15 20 19
544010002 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Andijon) 544010002 5 - 38 13 16
544010003 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Namangan) 544010003 5 - 40 19 10
544010004 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Farg`ona) 544010004 6 - 61 21 47
544010005 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Buxoro) 544010005 6 - 48 8 16
544010006 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Xorazm) 544010006 7 - 52 31 31
544010007 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Surxondaryo) 544010007 6 - 95 61 46
544010008 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Qashqadaryo) 544010008 8 - 93 46 59
544010009 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Jizzax) 544010009 8 - 94 44 69
544010010 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Navoiy) 544010010 4 - 48 11 14
544010011 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Samarqand) 544010011 9 - 630 176 250
544010012 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Sirdaryo) 544010012 6 - 38 25 29
544010013 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Toshkent v.) 544010013 7 - 47 17 17
544010014 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Toshkent sh.) 544010014 3 - 7 5 4
544020001 - Veterinariya farmatsevtikasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) 544020001 1 - 2 6 13
544020002 - Veterinariya farmatsevtikasi (Andijon) 544020002 1 - 7 15 14
544020005 - Veterinariya farmatsevtikasi (Buxoro) 544020005 1 - 5 23 12
544020006 - Veterinariya farmatsevtikasi (Xorazm) 544020006 1 - 11 10 23
544020008 - Veterinariya farmatsevtikasi (Qashqadaryo) 544020008 1 - 34 30 40
544020009 - Veterinariya farmatsevtikasi (Jizzax) 544020009 1 - 30 55 55
544020010 - Veterinariya farmatsevtikasi (Navoiy) 544020010 1 - 12 23 19
544020011 - Veterinariya farmatsevtikasi (Samarqand) 544020011 1 - 174 230 214
544020013 - Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent v.) 544020013 1 - 7 21 11
544020014 - Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent sh.) 544020014 1 - 2 3 8
544030001 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Qoraqalpog`iston Respublikasi) 544030001 1 - 6 7 6
544040002 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Andijon) 544040002 1 - 6 8 14
544040003 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Namangan) 544040003 1 - 10 6 15
544040004 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Farg`ona) 544040004 2 - 16 20 20
544040005 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Buxoro) 544040005 1 - 2 13 12
544040006 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Xorazm) 544040006 1 - 7 16 19
544040007 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Surxondaryo) 544040007 2 - 12 16 26
544040008 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Qashqadaryo) 544040008 2 - 17 40 28
544040009 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Jizzax) 544040009 1 - 22 14 35
544040010 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Navoiy) 544040010 1 - 6 9 17
544040011 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Samarqand) 544040011 1 - 75 90 200
544040012 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Sirdaryo) 544040012 1 - 6 16 18
544040013 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Toshkent v.) 544040013 1 - 13 11 13
544040014 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Toshkent sh.) 544040014 2 - 2 3 2
Ta'lim shakli: Sirtqi
5410201 - Agronomiya (em-xashak ekinlari) 5410201 - 50 212 242 191
5410601 - Zooinjeneriya: qoramolchilik 5410601 - 20 133 187 187
5410602 - Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik 5410602 - 20 67 119 117
5410603 - Zooinjeneriya: qorako`lchilik 5410603 - 20 66 145 120
5410605 - Zooinjeneriya: parrandachilik 5410605 - 20 68 117 162
5410607 - Zooinjeneriya (baliqchilik) 5410607 - 20 71 117 143
5411300 - O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) 5411300 - 20 72 233 180
5440100 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) 5440100 - 100 762 301 279
5440200 - Veterinariya farmatsevtikasi 5440200 - 20 191 449 359
5440300 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari 5440300 - 20 144 278 274
5440400 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi 5440400 - 20 141 229 302

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz