Xabar-E'lonlar

image description

ЭЪЛОН

2020 йил 25 январь куни соат 10:00 да 469-хонада Джамбилов Бекзод Хамитовичнинг «Олмос рангбарангликдаги қоракўл қўчқорларининг насл ва маҳсулдорлик салоҳиятини такомиллаштириш усуллари» мавзусидаги 06.02.01- Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси бўлиб ўтади. Барча ҳоҳловчилар таклиф этилади.

Foydali saytlar

Veterinariya sohasining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz