Hujjat-farmonlar


Farmon

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI MUTAXASSISLARNI XORIJDA TAYYORLASH VA VATANDOSHLAR BILAN MULOQOT QILISH BO‘YICHA «EL-YURT UMIDI» JAMG‘ARMASINING DASTURLARI BO‘YICHA KADRLARNI O‘QITISHNI TASHK

yuklash


Полезные сайты

Наши совместные партнеры, вносящие свой клад в развитии ветеринарной отрасли