YANGILIKLAR

Самарканд ветеринария медицинаси институти ректори, профессор Х.Б Юнусов номига ТАШАККУРНОМА

img

Хурматли Юнусов Худайназар Бекназарович!

2019 йил 19 апрельда «Витебск ордени» Давлат ветеринария медицинаси академияси муассасаси томонидан чет эллик талабалар ва магистрларнинг IV халкаро илмий-амалий конференцияси «Хорижий талабалар-Беларуссия илм-фани хакида» мавзусида булиб утди.  
Конференцияда Беларусь Республикаси, Россия Федерацияси ва Узбекистон Респуликаси олий укув юртларининг хорижий талабалари ва магистрлари маърузалари тингланди. Ветеринария медицинаси, биология зоотехнияси ва илмий фаолиятнинг бошка сохалари буйича Туркманистон, Ливан, Узбекистон, Козогистон, Шри-Ланка, Бангладеш, Греция, Хитой ва Россиядан келган талабалар ва магистрларнинг ютуклари намойиш этилди.
Конференция ташкилий кумитаси, талаба Т.З Ортиков (илмий рахбар, «Хайвонлар анатомияси,физиологияси,жаррохлиги ва фармакологияси» кафедраси доценти» Р.Рузикулов) томонидан такдим этилган хисоботнинг узига хослигини таъкидлаб утиб, 1-даражали диплом билан такдирлади ва макола конференция тупламида нашр этилишини таъкидлаб утишди.

 Академия    Ректори                                                             Н.И Гавриченко
 

Халкароалокалар, касб-хунарга
йуналтириш ва институтгача
укитиш факультети  декани                                                   Д.Н Федотов