Abiturient-bakalavriat imtihon fanlari ro'yhatiTa'lim shakli: Kunduzgi
5320500 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) Kimyo Matematika Ona tili adabiyo
5410201 - Agronomiya (em-xashak ekinlari) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410601 - Zooinjeneriya: qoramolchilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410602 - Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410603 - Zooinjeneriya: qorako`lchilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410604 - Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410605 - Zooinjeneriya: parrandachilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410606 - Zooinjeneriya: asalarichilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410607 - Zooinjeneriya (baliqchilik) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5411300 - O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5411400 - Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi Kimyo Biologiya Ona tili adabiyot
5440100 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440200 - Veterinariya farmatsevtikasi Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440300 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440400 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
532050001 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050002 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Andijon) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050003 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Namangan) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050004 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Farg`ona) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050005 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Buxoro) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050006 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Xorazm) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050007 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050008 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qashqadaryo) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050009 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Jizzax) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050010 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Navoiy) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050011 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Samarqand) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050012 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Sirdaryo) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050013 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent v.) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
532050014 - Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent sh.) Kimyo Matematika Ona tili adabiyot
544010001 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010002 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Andijon) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010003 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Namangan) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010004 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Farg`ona) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010005 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Buxoro) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010006 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Xorazm) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010007 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Surxondaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010008 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Qashqadaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010009 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Jizzax) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010010 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Navoiy) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010011 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Samarqand) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010012 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Sirdaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010013 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Toshkent v.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544010014 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) (Toshkent sh.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020001 - Veterinariya farmatsevtikasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020002 - Veterinariya farmatsevtikasi (Andijon) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020005 - Veterinariya farmatsevtikasi (Buxoro) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020006 - Veterinariya farmatsevtikasi (Xorazm) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020008 - Veterinariya farmatsevtikasi (Qashqadaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020009 - Veterinariya farmatsevtikasi (Jizzax) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020010 - Veterinariya farmatsevtikasi (Navoiy) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020011 - Veterinariya farmatsevtikasi (Samarqand) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020013 - Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent v.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544020014 - Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent sh.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030001 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030002 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Andijon) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030003 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Namangan) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030004 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Farg`ona) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030005 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Buxoro) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030006 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Xorazm) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030007 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Surxondaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030008 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Qashqadaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030009 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Jizzax) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030010 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Navoiy) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030011 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Samarqand) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030012 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Sirdaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030013 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Toshkent v.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544030014 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Toshkent sh.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040001 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040002 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Andijon) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040003 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Namangan) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040004 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Farg`ona) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040005 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Buxoro) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040006 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Xorazm) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040007 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Surxondaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040008 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Qashqadaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040009 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Jizzax) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040010 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Navoiy) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040011 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Samarqand) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040012 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Sirdaryo) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040013 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Toshkent v.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
544040014 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Toshkent sh.) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
Ta'lim shakli: Sirtqi
5410201 - Agronomiya (em-xashak ekinlari) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410601 - Zooinjeneriya: qoramolchilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410602 - Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410603 - Zooinjeneriya: qorako`lchilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410605 - Zooinjeneriya: parrandachilik Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5410607 - Zooinjeneriya (baliqchilik) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5411300 - O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440100 - Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo`yicha) Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440200 - Veterinariya farmatsevtikasi Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440300 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot
5440400 - Veterinariya sanitariya ekspertizasi Biologiya Kimyo Ona tili adabiyot

Useful web-sites

Our joint partners, who have great contribution to the development of veterinary field