EVENT-ADS

image description

ЭЪЛОН

Самарқанд ветеринария медицинаси институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи ДСc.30.08.2018.В.12.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 18 октябр куни соат 14:00 даги мажлисида (СамВМИ, Бош бино, ИИ қават (71–хона), кичик мажлислар залида) Самарқанд ветеринария медицинаси институти мустақил изланувчиси Юлчиев Жасурбек Баходировичнинг 16.00.02-Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси ва 16.00.01-Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси ихтисосликлари бўйича “Итларда сут бези ўсмаларининг этиологияси, патоморфологияси ва даволаш”мавзусидаги ветеринария фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертациясининг ҳимояси бўлиб ўтади.

Батафсил

Useful web-sites

Our joint partners, who have great contribution to the development of veterinary field