QABUL KVOTASI


2018-2019 ўқув йили учун қабул квотаси ҳақида

М А Ъ Л У М О Т

OTM nomi

Reja

1

5440101-Veterinariya medisinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari)

55

2

5440102-Veterinariya medisinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari)

42

3

5440103-Veterinariya medisinasi (yilqi va tuya kasalliklari)

21

4

5440104-Veterinariya medisinasi (kinologiya va it kasalliklari)

30

5

5440105-Veterinariya medisinasi (parranda kasalliklari)

45

6

5440106-Veterinariya medisinasi (baliq kasalliklari)

40

7

5440107-Veterinariya medisinasi (asalari kasalliklari)

24

8

5440200-Veterinariya farmasevtikasi

33

9

5440300-Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari 

60

10

5440400-Veterinariya sanitariya ekspertizasi

45

11

5410601-Zooinjeneriya (qoramolchilik))

23

12

5410604-Zooinjeneriya (yilqichilik va tuyachilik) 

15

13

5410602-Zooinjeneriya (qo’ychilik-echkichilik)

22

14

5410603-Zooinjeneriya (qorako’lchilik) 

15

15

5410605-Zooinjeneriya (parrandachilik)

35

16

5410606-Zooinjeneriya (asalarichilik)

20

17

5410607-Zooinjeneriya (baliqchilik)

20

18

5320500-Biotexnologiya

65

19

5411300-O’simlikshunoslik (yaylov cho’l o’simlikshunosligi) 

30

20

5410200-Agronomiya (yem-xashak ekinlari)

45

21

5411400-Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi 

65

 

Жами:

750